Vakgebieden

Spaar- en beleggingsadvies

Allereerst inventariseren wij uw vermogenspositie en  risicoprofiel, waarna we een grondig advies uitbrengen.

Vanuit onze jarenlange expertise zoeken we naar  rendabele, transparante en goed verhandelbare beleggingen: individuele obligaties, individuele aandelen, trackers, goud, fondsen… u heeft dan ook een ruime, vrije keuze, waardoor elke portefeuille die we samenstellen voor een klant dan ook uniek is.

Wij kijken hierbij kritisch naar kwaliteit en spreiding. In onze zoektocht maken we vaak gebruik van onafhankelijk beheerde fondsen; deze presteren doorgaans beter dan het marktgemiddelde doordat deze fondsbeheerders: 1) meestal  geen overaanbod van fondsen aanbieden en 2) een uitgebreid team van analisten per fonds te werk stellen. We kijken hierbij naar omvang en startdatum van het fonds en vergelijken het inzake historische rendementen en schommelingsgraad met gelijkaardige fondsen in de markt.

Als verzekeringsmakelaar Leven werken wij steeds met een verzekeringsconstructie onder Tak21 of Tak23. Voor deze verzekeringsoplossingen werken wij samen met een aantal binnen- en buitenlandse maatschappijen van hoge kwaliteit.

Pensioenoplossingen

Fiscaal

De eerste stap in het uitbouwen van een pensioenplan ligt steeds in de optimale benutting van de fiscale mogelijkheden.

Zowel voor zelfstandigen (VAPZ en IPT) als particulieren (pensioensparen en lange termijnsparen) bekijken wij de diverse aanbieders op de markt en selecteren voor onze klanten de meest gunstige partij. Hierbij zijn zowel de kwaliteit en stabiliteit van de maatschappijen in kwestie als de kostenstructuur doorslaggevend.

Voor zelfstandigen en vennootschappen  bekijken we, eventueel in samenspraak met de accountant, de interessantste oplossingen van diverse verzekeraars.

Ook uw bestaande fiscale spaarplannen – via uw bank of verzekeringsmaatschappij – onderwerpen wij indien gewenst aan een grondige analyse.

Niet-fiscaal

Naast het fiscale luik kan ook geopteerd worden voor niet-fiscale spaarplannen. Waar de fiscale producten meestal uitgaan van een vast rendement,  kan er bij niet-fiscale oplossingen eveneens voor periodieke stortingen in hoog-kwalitatieve beleggingsfondsen geopteerd worden.

Aangezien deze spaarplannen meestal van een langere looptijd uitgaan is het zeer interessant om via regelmatige stortingen een kapitaal op te bouwen aan een gemiddelde koers. Vaak verkiezen klanten om hierbij een iets hoger risico aan te gaan, waarbij de verwachte return eveneens hoger ligt.

Uitkeringsplannen

Wellicht  wenst u ooit uit uw opgebouwd kapitaal inkomsten te ontvangen. Vaak is pensionering hierbij een scharniermoment.

Om de levensstandaard op peil te houden, dient het sparen uit de actieve loopbaan omgezet te worden in regelmatige inkomsten. Hierbij dient uw beleggingspolitiek aangepast te worden en dienen uw doelstellingen opnieuw gedefinieerd te worden.

Heeft u reeds een vermogen opgebouwd, wenst u door de verkoop van een onroerend goed de rompslomp van uw huurinkomsten op een andere manier te vervangen of wordt u geconfronteerd met de uitkering van een extra legaal pensioen, dan bekijken wij samen met u de diverse mogelijkheden die u geheel comfortabel van regelmatige inkomsten kunnen voorzien, al dan niet met behoud van uw kapitaal.