Over ons – assurMifid

Capital Solutions BVBA werd opgericht door Walter Van Gastel en Marc Wouters en treedt op als verzekeringsmakelaar Leven, uitsluitend actief in tak 21 en tak 23. We zijn respectievelijk sinds 1987 en 1988 werkzaam in de financiële sector, sinds 2009 als zelfstandig adviseur. Oktober 2013 vervoegde Wim Van Doninck ons team; Wim is reeds sinds 1997 werkzaam in de financiële sector. Maart 2015 vervoegde Ludo Van Gansbeke het team. Zaakvoerder is Walter Van Gastel. Samen hebben we ons gespecialiseerd in volgende vakgebieden:

Spaar- en beleggingsadvies  –  onze ‘core business’
Pensioenoplossingen  – zowel fiscaal als niet-fiscaal
Uitkeringsplannen – al dan niet met behoud van kapitaal

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat, als het over geld gaat, vertrouwen niet vanzelf komt. Het is veeleer een kostbaar goed dat wordt opgebouwd door de tijd. Daarom juist is het zo belangrijk om meermaals te praten met, te luisteren naar mekaar.

Het opstarten  van een nieuwe klantenrelatie beslaat hierdoor al snel 3 tot 4 gesprekken, waarbij we samen steeds verder afdalen naar het eindresultaat. Deze trechtervormige werkwijze bestaat uit:

kennismakingsgesprek:
we peilen naar uw kennis en ervaring, luisteren naar uw verlangens en behoeftes en leggen onze werkwijze uit; in deze fase komt er geen concreet voorstel op tafel
1 of meerdere opvolgingsgesprekken:
hierin bespreken we samen een aantal mogelijkheden die volgens de door u verleende informatie in optie kunnen genomen worden; meestal wordt hier een basisvoorstel geformuleerd dat in latere gesprekken nog wordt bijgeschaafd
afsluitingsgesprek:
opmaak van de nodige documenten, definitieve keuze van de te onderschrijven beleggingen; de klant treedt in relatie voor een gedeelte van zijn vermogen

Of u besluit klant te worden of niet, onze adviesgesprekken (bij u thuis of op kantoor) zijn steeds volledig gratis. Onze recurrente verloning is rechtstreeks afhankelijk van de prestatie van uw portefeuille: uw beste garantie dat we samen hetzelfde doel voor ogen hebben!

assurMifid informatie

Als verzekeringsmakelaar zijn wij erkend door het FSMA onder nummer 110.353A.
Het register van verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en kan u raadplegen op www.fsma.be.

Indien uw problemen of klachten niet kunnen opgelost worden in samenspraak met ons kantoor, kan u zich steeds wenden tot de Ombudsdienst Verzekeringen; de Meeussquare 35 te 1000 Brussel – telefoon:  02 547 58 71 – email: info@ombudsman.as – website: www.ombudsman.as.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz het adviseren over, aanbieden, voorstellen, verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten evenals het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Polisvoorwaarden kan u bekomen op eenvoudige aanvraag via ons kantoor.

Ons kantoor heeft een beleid inzake het beheer van belangenconflicten opgesteld. U kan dit steeds bij ons kantoor opvragen.

In beginsel ontvangen wij van de verzekeringsonderneming een vergoeding die, ofwel deel uitmaakt van de door  u betaalde premie, ofwel deel uitmaakt van de door de maatschappij aangerekende beheerskost. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsmaatschappij. Verder kunnen wij vergoedingen ontvangen inzake het beheer van uw verzekeringscontract op basis van met u vastgelegde contractuele afspraken.