Disclaimer

De inhoud van deze website heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. Stel geen vertrouwen in de informatie die deze website vermeldt zonder het advies in te winnen van een behoorlijk gekwalificeerd adviseur die vertrouwd is met uw bijzondere omstandigheden. Capital Solutions bvba is niet aansprakelijk voor de informatie die deze website bevat, noch voor de juistheid of volledigheid ervan, en wijst alle aansprakelijkheid in verband met deze informatie af.

Tenzij anders vermeld is Capital Solutions bvba de eigenaar van het copyright van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder enige materiële vorm (fotokopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie inbegrepen) openbaar worden gemaakt, verspreid, overgenomen, hergebruikt noch gereproduceerd, tenzij wettelijk toegestaan.

Capital solutions bvba behoudt zich het recht voor deze beleidsverklaring te allen tijde te herzien door op deze website een nieuwe verklaring te publiceren. Gelieve deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken.